Phổ biến pháp luật
Đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm mua bán người

Đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm mua bán người

Tin tức 25/09/2019

Phòng chống mua bán người đang là một thách thức lớn với nhiều nước trên thế giới do loại tội phạm này luôn rình rập phá hoại hạnh phúc nhiều gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy loại tội phạm này cần phải bị loại trừ khỏi đời sống xã hội.

Hiệu quả của đường dây nóng 111 trong công tác phòng, chống mua bán người

Hiệu quả của đường dây nóng 111 trong công tác phòng, chống mua bán người

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến hết tháng 6 năm 2019, đường dây nóng phòng chống mua bán người 111 đã tiếp nhận 764 cuộc gọi, giảm 485 cuộc so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có 607 cuộc gọi cung cấp thông tin chung về hoạt động của đường dây nóng và phòng chống mua bán người, 141 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ và hỗ trợ nạn nhân, 16 cuộc gọi chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người.