Triển khai hiệu quả các đề án của Chương trình trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

Triển khai hiệu quả các đề án của Chương trình trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 31/12/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2546/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người (gọi tắt là Chương trình 130/CP) giai đoạn 2016 - 2020. Trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện 05 Đề án gồm: (1) Truyền thông phòng, chống mua bán người, (2) Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, (3) Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, (4) Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người”, (5) Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ giữa các Văn phòng BLO qua biên giới

Tăng cường phối hợp, chia sẻ giữa các Văn phòng BLO qua biên giới

Trong thời gian tới, Văn phòng liên lạc chống tội phạm qua biên giới (BLO) tăng cường công tác liên lạc, kiểm tra các tuyến biên giới giữa đường bộ và cảng biển, tích cực thu thập dữ liệu. Song song đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả chia sẻ thông tin giữa các văn phòng, qua đó góp phần hỗ trợ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và ma túy ở khu vực biên giới đạt kết quả tốt hơn.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 16
Tháng 10 : 24
Năm 2023 : 2.419