• :
  • :
mic

Lịch tiếp công dân

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Ba
12/11/2019
Sáng - Tiếp và làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn Đ/c Hùng Tỉnh ủy
- Dự Hội nghị "Hai tốt' (Từ 8h00)
Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh TTHN tỉnh
Chiều - Làm việc với Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (Từ 14h00).
Đ/c Thận Đ/c Chương Đ/c Trỗi P-3.10
- Dự Họp Ban Chỉ đạo 515 (Từ 14h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Thanh BCHQS
- Dự HN công bố Quyết định về công tác cán bộ của Bộ Công an (Từ 16h00).
Chủ tịch, các PCT CA tỉnh
Thứ Tư
13/11/2019
Sáng - Làm việc với Đoàn Nhạc sỹ Việt Nam (Từ 8h30)
Đ/c Thăng Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh, Cường P-3.10
- Dự HN sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c Huy Đ/c Thanh P-2.4
- Nghe Sở GDĐT báo cáo điều chỉnh bổ sung mức thu tại NQ của HĐND tỉnh về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập (Từ 8h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c N.Tuấn Đ/c Phương P-3.10
- Nghe Sở GDĐT báo cáo điều chỉnh bổ sung mức thu tại NQ của HĐND tỉnh về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập (Từ 9h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c N.Tuấn Đ/c Phương P-3.10
Chiều - Dự ký kết quy chế phối hợp giữa cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh với các đơn vị thành viên (Từ 16h00).
Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh Cục QLTT
- Nghe SXD báo cáo: quy trình thực hiện DA nhà ở cán bộ công nhân viên nhà máy Amon Nitrat - Miccro; việc giải quyết tồn tại DA phát triển nhà ở xã hội của Công ty Đay Trà Lý (Từ 14h00).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Oanh P-3.3
- Dự kiến Tiếp xúc cử tri thành phố (Từ 14h00).
Đ/c Thăng Thành phố
- Dự Giám sát của HĐND tỉnh tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (Từ 14h00).
Đ/c Giang Đ/c Đông NHCS
Thứ Năm
14/11/2019
Sáng - Nghe BCĐCP hóa Trung tâm đăng kiểm báo cáo phương án cổ phần hóa (Từ 8h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông P-3.10
- Dự Đại hội Hội doanh nhân nữ Thái Bình (Từ 7h30).
Đ/c Giang White place
- Nghe STNMT báo cáo kiểm toán NS địa phương năm 2018 xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN nước đối với 28 đơn vị ko đăng ký, ko có giấy phép (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Cương P-3.3
- Họp HĐ thẩm định điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác cát (Từ 9h30).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Cương P-3.3
- Dự HN tiếp xúc cử tri huyện Vũ Thư (Từ 7h30).
Đ/c Lĩnh Vũ Thư
Chiều - Đi cơ sở (Từ 13h30).
Đ/c Thăng Huyện, TP
- Nghe STC báo cáo việc xđ giá trị còn lại của TS sản trên đất thu hồi của một số DA (Từ 14h00).
Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Chinh P-3.3
Thứ Sáu
15/11/2019
Sáng - Tiếp xúc cử tri thành phố (Từ 8h00).
Đ/c Thăng Thành phố
- Dự khai giảng trường Cao đẳng nghề (Từ 8h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Hùng Thành phố
- Dự họp tại Bộ Khoa học và Công nghệ (Từ 8h00).
Đ/c Giang Hà Nội
- Họp về thủ tục quyết toán công trình hạ tầng kỹ thuật một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Bình (Khu dân cư phía Bắc đường Phan Bá Vành và khu đất trường cao đẳng Sư phạm cơ sở II) (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Oanh P-3.3
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 7h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn Đ/c Hùng Tỉnh ủy
- Dự HNTT sơ kết 01 năm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước (Từ 8h00).
LĐUB Đ/c Huỳnh P-2.4
Chiều - Dự kiến giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ 13h30).
Đ/c Thăng Tỉnh ủy
- Nghe SNV báo cáo một số nội dung về chế độ chính sách đối với công chức viên chức (Từ 14h00).
Đ/c Thận Đ/c Huy Đ/c Tùng P-3.3
- Dự họp Hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Từ 13h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn Đ/c Hùng Tỉnh ủy
Thứ Bảy
16/11/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày).
Đ/c Giang Đ/c Chương Đ/c Huyền Trụ sở UBND
Chủ Nhật
17/11/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Giang Đ/c Chương Đ/c Đông Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm