• :
  • :
mic

Lịch tiếp công dân

Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Ba
21/01/2020
Sáng - Nghe Sở TNMT báo cáo Dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Cương P-2.4
- Nghe Sở KHĐT báo cáo về kiến nghị đề xuất của Công ty Maxport và Công ty TNHH cơ khí Thành Long (Từ 9h30).
Đ/c N.Tuấn Đ/c Minh
- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 7h30).
Chủ tịch, các PCT Tỉnh ủy
- Dự lễ dâng hương Bác Hồ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, các liệt sĩ (Từ 7h00)
Chủ tịch, các PCT LĐVP Thành phố
Chiều - Đi cơ sở (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Huyện, TP
- Nghe Sở TNMT báo cáo Dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Cương P-2.4
- Nghe Sở KHĐT báo cáo về kiến nghị đề xuất của Công ty Maxport và Công ty TNHH cơ khí Thành Long (Từ 9h30).
Đ/c N.Tuấn Đ/c Minh
- Nghe Sở KHĐT báo cáo về kiến nghị đề xuất của Công ty Maxport và Công ty TNHH cơ khí Thành Long (Từ 8h00).
Đ/c N.Tuấn Đ/c Minh
- Nghe Sở KHĐT báo cáo về kiến nghị đề xuất của Công ty Maxport (Từ 14h00).
Đ/c N.Tuấn Đ/c Minh
Thứ Tư
22/01/2020
Sáng - Đi cơ sở (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Huyện, TP
- Dự lễ dâng hương Bác Hồ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, các liệt sĩ (Từ 7h30)
Chủ tịch, các PCT LĐVP Thành phố
- Kiểm tra tình hình an ninh trật tự và sản xuất nông nghiệp (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Huyền Huyện, TP
- Họp nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị Tết (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Hùng P-2.4
- Họp nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị Tết (Từ 9h00).
Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Hùng P-2.4
- Đi chúc Tết UBND tỉnh Hà Nam (Từ 9h00).
Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông Hà Nam
- Kiểm tra nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c Huyền Huyện, TP
- Kiểm tra công tác lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c Huyền Huyện, TP
- Kiểm tra công tác lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (Từ 7h30).
Đ/c Thận Đ/c Huyền Huyện, TP
Chiều - Đi cơ sở (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Huyện, TP
Thứ Năm
23/01/2020
Sáng - Nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Trực cơ quan (cả ngày).
Đ/c Giang Đ/c Thăng Đ/c Đông Trụ sở UBND
- Kiểm tra công tác an ninh trật tự, pháo, an toàn giao thông (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Huyện, TP
- Kiểm tra công tác lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (Từ 7h30).
Đ/c Thận Đ/c Huyền Huyện, TP
Chiều - Kiểm tra công tác an ninh trật tự, pháo, an toàn giao thông (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Huyện, TP
Thứ Sáu
24/01/2020
Sáng - Nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Trực cơ quan (cả ngày).
Đ/c Thăng Đ/c N.Tuấn Đ/c Thanh Trụ sở UBND
- Kiểm tra công tác an ninh trật tự, pháo, an toàn giao thông (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT LĐVP Huyện, TP
Chiều - Kiểm tra công tác an ninh trật tự, pháo, an toàn giao thông (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT LĐVP Huyện, TP
- Thăm, chúc Tết các đơn vị Thường trực đêm Giao thừa (Từ 20h00).
Chủ tịch, các PCT LĐVP CV liên quan Huyện, TP
Thứ Bảy
25/01/2020
Sáng - Nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Trực cơ quan (cả ngày).
Đ/c Thăng, Đ/c Hưng Đ/c T.Tuấn Đ/c Giang Trụ sở UBND
Chủ Nhật
26/01/2020
Sáng - Nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Thận Đ/c Chương Đ/c Tùng Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm