Hệ thống Bệnh viện tuyến tỉnh

09/12/2014


1. Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530 Lý Bôn – Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.643.258

2. Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

Địa chỉ: Số 373 phố Lý Bôn - thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.838.545- Fax: 0363.847.509

3. Bệnh viện Lao

Địa chỉ: Xã Vũ Chính – Vũ Thư – Thái Bình

Điện thoại: 0363.833.049

DĐ: 0904.010.048

4. Bệnh viện Nhi

Địa chỉ: Số 530 Lý Bôn - Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.643.260; 0363.643.258

5. Bệnh viện Phụ sản

Địa chỉ: Lý Bôn – Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.832.057

6. Bệnh viện Y học cổ truyền

Địa chỉ: Số 219 Lê Đại Hành - Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.643.261

7. Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng

Địa chỉ: Khu đô thị Kỳ Bá – Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.822.044

8. Bệnh viện Mắt

Địa chỉ: Số 282 Trần Thánh Tông – Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 831.142

 DĐ Giám đốc: 0913010441

9. Bệnh viện Phong da liễu Văn môn Thái Bình

Địa chỉ: Xã Vũ Vân - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363 6827 614

Fax: 0363.632.109

DĐ: 0912 027 959

Website: http://vanmonthaibinh.org

10. Bệnh viện Tâm thần

Địa chỉ: Phường Trần Lãm – Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 036.3831.676