Hệ thống Bệnh viện tuyến huyện

09/12/2014


1. Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng – Thái Bình

Số điện thoại: 036.3851.211

2. Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân

Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nhân - huyện Hưng Hà – Thái Bình

Số điện thoại: 036.3862.015/ 0363.862.502

3. Bệnh viện Đa Khoa Nam Tiền Hải

Địa chỉ: Xã Nam Trung - huyện Tiền Hải – Thái Bình

Điện thoại: 036.3883.017

4. Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh

Địa chỉ: Xã Thái Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình

Điện thoại: 036.3854.005

5. Bệnh viện Đa khoa Thành Phố

Địa chỉ: Đường Trần Thánh Tông, phường Hồng Phong, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 036.3835.761

Email: bvdktptb@gmail.com

6. Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư – Thái Bình

Điện thoại: 0363.826.685

Email: bvdkvuthutb@gmail.com

7. Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà

Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà – Thái Bình

Điện thoại: 036.3861.658

8. Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương

Địa chỉ:Khu Quang Trung -Thị trấn Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình

Điện thoại: 036.3821.212

9. Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực

Địa chỉ: Thị trấn An Bài - huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

Điện thoại 036.3867.170/ 0363 933 904

10. Bệnh viện Đa khoa Thái Thuỵ

Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Diêm Điền – Thái Thuỵ - Thái Bình

Điện thoại: 036.3853.213/ 0363.853.214

11. Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải

Địa chỉ: Xã Tây Giang - Tiền Hải – Thái Bình

Điện thoại: 036.3823.373

Email: benhvientienhai@yahoo.com.vn

12. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ

Địa chỉ: Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Điện thoại: 0363.863211