Hệ thống các trung tâm y tế tuyến huyện

09/12/2014


1. Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư – Thái Bình

Điện thoại: 0363.826.685

2. Trung tâm y tế huyện Quỳnh Phụ

Địa chỉ: Khu 3B, Thị trấn Quỳnh Côi

Điện thoại: 0363.863.211

3. Trung tâm Y tế Thành phố

Địa chỉ: 49 Phan Bội Châu – Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.827.821

4. Trung tế Y tế Hưng Hà

Địa chỉ: Thị tứ Tư La - xã Minh Khai - huyện Hưng Hà – Thái Bình

Điện thoại: 0363.861.224

5. Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương

Địa chỉ: Khu Quang Trung - Thị trấn Kiến Xương - Thái Bình

Điện thoại: 0363.821.818

6. Trung tâm Y tế Thái Thuỵ

Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Điện thoại: 0363.853.214

7. Trung tâm Y tế Tiền Hải

Địa chỉ:  Xã Tây Giang - Tiền Hải – Thái Bình

Điện thoại: 0363.655.606

8. Trung tâm Y tế Đông Hưng

Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng – Thái Bình

Điện thoại: 0363.791.395