UBND tỉnh họp về tiến độ thực hiện đối với 63 xã chưa về đích nông thôn mới

04/10/2018


Sáng ngày 4/10, UBND tỉnh họp nghe tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với 63 xã chưa về đích; kết quả xây dựng huyện NTM và kế hoạch triển khai giai đoạn 2018 – 2020; kết quả xây dựng theo quy hoạch phường, thị trấn và so sánh với Bộ tiêu chí xây dựng NTM của 4 xã.

Thống nhất số xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới

21/09/2018


Sáng ngày 20/9, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc xử lý, giải quyết việc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã: Tân Bình, Phú Xuân, thành phố Thái Bình; Thăng Long, huyện Đông Hưng; Vũ Quý, huyện Kiến Xương.

Huyện Kiến Xương: 28/35 xã đạt chuẩn nông thôn mới

14/09/2018


Đến hết tháng 8/2018, huyện Kiến Xương có 28/35 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 80%.

Hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

16/08/2018


Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong Thông báo kết luận tại Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững.

Triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 64 xã chưa về đích

10/08/2018


Chiều ngày 9/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 64 xã chưa về đích.

Đề xuất một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho các địa phương giai đoạn 2018 - 2020

24/07/2018


Chiều ngày 23/7, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về báo cáo đề xuất một số cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020; chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình; việc sáp nhập Trung tâm Da liễu vào Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn và đổi tên thành Bệnh viện Da liễu; việc sáp nhập Ban Quản lý di tích lịch sử, văn hóa huyện Hưng Hà và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hưng Hà.

Toàn tỉnh có 200/263 xã đạt chuẩn nông thôn mới

13/07/2018


Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực sự thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh, huyện đến cơ sở.

Đồng hành xây dựng nông thôn mới

28/06/2018


Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần cùng địa phương thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xây dựng nông thôn mới phải nâng cao đời sống người dân, không chạy theo thành tích

26/06/2018


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới (NTM) không được chạy theo thành tích, không để có hiện tượng nợ đọng, mà xây dựng NTM phải đảm bảo phát triển kinh tế, đời sống người dân được nâng lên...

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

20/06/2018


Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, định hướng phát triển kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề… ngành Công thương Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Các tin đã đưa: