Ngày 16/9/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3986/QĐ-BYT ban hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" với mục đích là khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng có dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lan rộng trong cộng đồng và không để dịch lây lan sang các vùng khác, địa phương khác.

Thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 0
Năm 2020 : 51.289