Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   122 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   125   trường hợp, trong đó:

Sáng ngày 30/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông đường bộ.

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   136   trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   161   trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   177    trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  211 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  186 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  149 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  185 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  168 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  134 trường hợp, trong đó: