A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19

UBND Thành phố Thái Bình xây dựng kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19.

UBND Thành phố Thái Bình xây dựng kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đưa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong điều kiện mới. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19; phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông ở mức thấp, không để xảy ra ùn tắc giao thông…

Thành phố đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch bao gồm:  Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo. Các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã tăng cường chỉ đạo thực hiện các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điểu khiển giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát giao thông. UBND các phường, xã tang cường quản lý vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông nâng cao nhận thức chất lượng tuyên truyền và nhận thức đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Kiểm tra, rà soát, bổ sung, sửa chữa khắc phục các hư hỏng đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt chú trọng rà soát, bổ sung hệ thống gờ giảm tốc tại các điểm giao nhau giữa các tuyến đường trên địa bàn. Xóa bỏ 100% các điểm đen, các điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên các tuyến đường huyện, đường xã và đường giao thông nông thôn. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông…


Tác giả: Quang Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết