A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông

Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 165/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính”.

 

Theo Quyết định, mục tiêu của Đề án là nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông, bảo đảm việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành Công an; hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề án cũng hướng đến xây dựng mô hình Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông cho Công an các địa phương áp dụng thống nhất trên toàn quốc; tổ chức đào tạo trình độ công nghệ thông tin cho lực lượng Công an nhân dân trong việc áp dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong xử lý vi phạm và an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; ban hành tiêu chuẩn quốc gia về lắp đặt hệ thống giám sát để đảm bảo tính thống nhất và tích hợp được các hệ thống.

Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, dịch vụ của các đô thị thông minh kết hợp với hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều khiển giao thông…nâng cao năng lực giám sát, quản lý điều hành giao thông và an ninh trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân; cung cấp cho người dân, người tham gia giao thông các dịch vụ giao thông thông minh và các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Đề án được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thứ nhất là đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera với kinh phí khoảng 850 tỷ đồng, chủ đầu tư là Cục Cảnh sát giao thông.

Dự án thứ hai là nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội với kinh phí đầu tư khoảng 650 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công an TP. Hà Nội.

Dự án 3 là nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. HCM, với kinh phí khoảng 650 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công an TP. HCM.

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2021 - 2025, với tổng kinh phí 2.150 tỷ đồng, được huy đồng tư nguồn vốn ngân sách, xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Bộ Công an được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề án. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi địa phương. Đồng thời, xây dựng dự toán và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí để thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi của địa phương theo quy định của pháp luật. Bố trí kinh phí để đầu tư hoặc thuê dịch vụ camera giám sát của các đơn vị cung cấp theo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.


Tác giả: Thanh Phương
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết