A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng 5, lượng hành khách vận chuyển giảm 30,6% so với tháng trước

Dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh vào đầu tháng 5/2021, Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội, người dân hạn chế đi lại nên hoạt động vận tải có xu hướng giảm mạnh; lượng hành khách vận chuyển giảm 30,6% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ; lượng hàng hóa vận chuyển giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 3,8% so cới cùng kỳ.

Doanh thu vận tải hành khách tháng 5/2021 ước đạt 97 tỷ đồng, giảm 32,4% so với tháng trước và giảm 22,1% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 1,3 triệu người, giảm 30,6% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 137,7 triệu người.km, giảm 36,1% so với tháng trước và giảm 29,5% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 683 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 9,3 triệu người, tăng 16,9%; số lượt khách luân chuyển ước đạt 1.013,8 triệu người.km, tăng 16% so với cùng kỳ. 

Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 5/2021 ước đạt 317 tỷ đồng, giảm 8,3% so với tháng trước và tăng 0,2% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải hàng hóa đường bộ ước đạt 177 tỷ đồng, giảm 9,9% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đường ven biển và viễn dương đạt 117 tỷ đồng, giảm 9,7% so với tháng trước và giảm 6,2% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa đạt 23 tỷ đồng, tăng 16,9% so với tháng trước và tăng 6,8% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1,9 triệu tấn, giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 718,7 triệu tấn.km, giảm 6,5% so với tháng trước và tương đương so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 1.783 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2021 ước đạt 5,8 tỷ đồng, giảm 4% so với tháng trước và tăng 34,4% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 29,3 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ. Doanh thu bưu chính chuyển phát tháng 5/2021 ước đạt 0,5 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước và tăng 39% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2,3 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết