A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến bộ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Ngày 23/5/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 02/CT-BGTVT về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến bộ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 23/5/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 02/CT-BGTVT về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến bộ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông Vận tải.

Để nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng, đấu thầu, đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, ngày 23/5/2022 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 02/CT-BGTVT về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến bộ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

 Theo đó, đối với công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phí tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Riêng các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, cần thực hiện đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ, trong quá trình thực hiện, cần đề xuất nhà tài trợ ưu tiên áp dụng đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án (QLDA) thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin trong đấu thầu; nghiêm cấm tiết lộ thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu; nghiêm cấm các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

Ngoài ra, đối với quản lý thi công xây dựng công trình, Bộ GTVT tải yêu cầu chủ đầu tư, Ban QLDA quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn như tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định công trình.

Để nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng các chủ thể tham gia dự án cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiệm thu công trình, dự án trước khi đưa vào khai thác sử dụng, tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra trình trạng làm việc bình thường của công trình, dự án; yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công trình tuân thủ hợp đồng đã ký kết, trường hợp có những hư hỏng, khiếm khuyết, phải tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân hư hỏng, đề xuất giải pháp xử lý nhằm duy trì điều kiện khai thác bình thường, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Giải pháp sửa chữa, khắc phục phải được chủ đầu tư/ban QLDA chấp thuận và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo khả năng chịu lực, tuổi thọ công trình; quá trình sửa chữa khắc phục phải được giám sát, quản lý chất lượng theo đúng các quy định.

Đối với việc thanh - quyết toán công trình phải tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định quản lý đầu tư, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng ngay trong quá trình thực hiện đầu tư và chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục đảm bảo theo đúng quy định trước khi trình quyết toán dự án hoàn thành. Tăng cường nhân lực, tập trung cho công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn tại, lập trình quyết toán toàn bộ dự án theo đúng quy định; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về công tác quyết toán….


Tác giả: Vũ Minh
Nguồn:Tin ngắn 50.000 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết