Để đảm bảo công tác quản lý hoạt động vận tải đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông, Tổng cục ĐBVN ban hành Công văn về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh từ camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải.

Trước báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về ảnh hưởng của biến động giá nhiên, vật liệu xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu theo quy định và khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình giao thông nói chung và các dự án giao thông trọng điểm quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 23/5/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 02/CT-BGTVT về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến bộ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông Vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện chỉ đạo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022.

Để tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2022, Bộ Giao thông vận tải có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2022.

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông nghỉ lễ Giỗ tổ, 30/4 và 01/5/2022.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc tăng cường bảo đm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 2025.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

UBND Thành phố Thái Bình xây dựng kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19.

Sở Giao thông vận tải vừa ban hành công văn hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới như sau:

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải khách trên các tuyến vận tải từ bờ ra đảo và phục vụ du lịch, lễ hội.