Ngày 28/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

Ngày 10/3/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.

Ngày 23/10, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-BATGT về tổ chức các hoạt động hưởng ửng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2019.

Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình sẽ thay đổi từ ngày 10/9/2019. Theo đó, giá dịch vụ đối với xe chạy tuyến cố định quy định như sau:

về việc nâng cao hiệu quả Cuộc thi ''Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông'' cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Bình.
Về việc thực hiện Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng chính phủ
Về kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm công tác bảo đảm an toàn giao thông 11 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý I năm 2019.
Theo số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại Văn bản số 757/ĐKVN-VAR, ngày 06/2/2018, tính đến hết năm 2017, trên toàn quốc có 24.264 xe ô tô, trong đó có 2.613 xe chở người và 21.651 xe chở hàng hết niên hạn sử dụng; còn tại thời điểm 01/10/2018, cả nước có 244.006 xe quá hạn kiểm định trên 30 ngày, trong đó có: 61.768 xe con, 14.037 xe khách; 156.005 xe tải và xe chuyên dùng; 12.196 xe loại khác.
Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4212/UBND-CTXDGT về việc bảo đảm an toàn giao thông cho người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam.