A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức hoạt động bến khách ngang sông phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 7/5/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 637/SGTVT-QLKCHT về việc tổ chức hoạt động bến khách ngang sông phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

Sở Giao thông vận tải ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương chủ động tổ chức hoạt động của các bến khách ngang sông trên địa bàn các huyện và thành phố để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm các biện pháp, phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và y ban nhân dân tỉnh Thái Bình, đồng thời chủ động áp dụng biện pháp phù hp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19, không để ảnh hưởng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực. Thực hiện tổ chức hướng dẫn, phân luồng từ xa để các phương tiện tham gia giao thông được biết tránh đi lại vào khu vực bến khách ngang sông đã thực hiện tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo nhu cầu đi lại người dân trong khu vực. Phổ biến, tuyên truyền và quán triệt đến người dân trên địa bàn huyện, thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn giao thông.


Tác giả: Quang Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết