Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác kiểm soát tải trọng xe, các Trạm kiểm soát trọng tải xe lưu động, cố định, Thanh tra các Sở GTVT và Công chức Thanh tra các Cục Quản lý đường bộ sử dụng cân xách tay trong tháng 8/2020 đã tiến hành kiểm tra 11.576 xe, trong đó có 1.207 xe vi phạm, tước 531 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 16,12 tỷ đồng; góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông, ngăn chặn tình trạng xe quá tải tái diễn.

Ngày 7/9/2020, Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBATGTQG về Tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông vận tải sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động ra, vào bến và cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 – 2025.

 

Theo Thông tư số 74/2020/TT-BTC ngày 10/8/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ từ ngày 10/8/2020 đến hết 31/12/2020, phí sử dụng đường bộ đối với xe khách, vận tải hàng hóa giảm 10-30% so với quy định áp dụng trước đó.

 

Ngày 09/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1053/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Ngày 13/7/2020, Ủy ban ATGT Quốc gia ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBATGTQG về kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương

Ngày 22/6/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 6216/BGTVT-TTCNTT về Triển khai dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngày 10/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 700/TTg-CN về việc triển khai báo cáo của Ủy ban QPAN của Quốc hội về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 29/5/2020, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Công văn số 175/UBATGTQG-UBATGTQG về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa

Ngày 06/05/2020, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Công văn số 29/CV-UBATGTQG về việc Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Ngày 06/05/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 4306/BGTVT-CYT Hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới