A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Ngày 25/6/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công văn số 4300/TCĐBVN-VT về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thống nhất triển khai, sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tại Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

Thông tin truy cập phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ truy cập phần mềm: https://tuyenvantai.mt.gov.vn/

(Địa chỉ này áp dụng cho các Sở Giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng để truy cập vào phần mềm).

Tài liệu hướng dẫn áp dụng cho Sở GTVT tại địa chỉ:

https://tuyenvantai.mt.gov.vn/assets/qlvt/files/huong_dan_cb.pdf

Tài liệu hướng dẫn áp dụng cho đơn vị kinh doanh vận tải:

https://tuyenvantai.mt.gov.vn/assets/qlvt/files/huong_dan_dn.pdf

Thời gian áp dụng phần mềm  từ ngày 01/7/2021.

Tổng cục Đường cục đường bộ đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định trên địa bàn về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyên đôi với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định từ ngày 01/7/2021. Trong đó, lưu ý các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đăng ký tài khoản và nộp hô sơ trực tuyến theo hướng dẫn trên phần mềm; từ ngày 01/7/2021, không nộp hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy hoặc qua hệ thống bưu chính. Bố trí cán bộ, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ nộp bằng hình trực tuyến.


Tác giả: Quang Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết