Cảng vụ Thái Bình với an toàn giao thông đường thủy

.