• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Danh mục chương trình các đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp ngành năm 2013

STT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

II

III

IV

V

VII

1. 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2011-2015 định hướng tới năm 2020.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Bình

Cử nhân

 Bùi Văn Huân

2013

 

2. 

Nâng cao hiệu quả quản lý công tác thi đua khen thưởng bằng tin học.

Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ Thái Bình

Cử nhân

 Bùi Văn Hiền

2013

 

3. 

Nghiên cứu và đề xuất mô hình tổ chức, bộ máy hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới và chế độ chính sách đối với cán bộ hợp tác xã nông nghiệp.

Ban Tổ chức

Tỉnh uỷ Thái Bình

Kỹ sư

 Đặng Trọng Thăng

2013

 

4. 

Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp thực hiện việc chỉnh lý khối tài liệu tồn đọng, tích đống tại một số cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 – 2009.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Thái Bình

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

2013

 

5. 

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đổi mới công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập ở Thái Bình

Sở Tài chính

Thái Bình

Cử nhân

 Nguyễn Thanh Long

2013

 

6. 

Bảo vệ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội làng nghề tỉnh Thái Bình giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước

Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Thái Bình

Thạc sỹ

 Bùi Thị Dung

2013-2014

 

7. 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Công an tỉnh Thái Bình

 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo can, phạm nhân tại trại giam Công an tỉnh Thái Bình.

Công an tỉnh

Cử nhân

 Đỗ Đình Hào

2013

 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giải quyết tình hình khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng gây phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Công an tỉnh

Cử nhân

 Hoàng Văn Thái

2013

 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình hình học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật và bị xâm hại do các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Công an tỉnh

Cử nhân

 Nguyễn Đình Trung

2013

 

8. 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thái Bình

 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tập hợp đội ngũ trí thức trẻ tích cực tham gia hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình và các Hội thành viên.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

 Thái Bình

Tiến sỹ

 Trần Duy Khanh

2013

 

Hội thi Sáng tạo Khoa học-Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình năm 2012-2013

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

 Thái Bình

Tiến sỹ

 Trần Duy Khanh

2012-2013

 

9. 

Nghiên cứu một số giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh của Thái Bình giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Sở Công Thương Thái Bình

Cử nhân

 Vũ Ngọc Khiếu

2013

 

Nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng tình hính sản xuất ngao và đề xuất một số giải pháp hỗ trợ chế biến, tiêu thụ ngao của tỉnh Thái Bình.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công thương Thái Bình

Thạc sỹ

Trần Thế Định

2013

 

10.  

Đánh giá thực trạng, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sở Thông tin và Truyền thông

Thái Bình

Cử nhân

 Dương Văn Lễ

2013

 

11.  

Nhiệm vụ: "Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học & công nghệ cho cán bộ, hội viên, nông dân về chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn sinh học và áp dụng VIETGAHP"

Hội Nông dân

tỉnh Thái Bình

Kỹ sư

 Phạm Hồng Phú

2013

 

12.  

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh/

Cử nhân

 Đào Quang Vũ

2013

 

13.  

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học góp phần xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình.

Hội khuyến học tỉnh Thái Bình

 

Cử nhân

Nguyễn Tiến Dũng

2013

 

14.  

Thực trạng và giải pháp nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến phụ nữ cho phụ nữ nông thôn.

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình

 

Cử nhân

Khúc Thị Duyền

2013

 

15.  

Một số giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình

Cử nhân,

Trần Việt An

2013

 

16.  

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình

 

Nghiên cứu giải pháp và nhân diện phát triển mô hình kinh tế thanh niên tại xã nông thôn mới

Tỉnh đoàn Thái Bình

Cử nhân

Nguyễn Văn Huy

2013

 

Hội thi tài năng Tin học trẻ năm 2013

Tỉnh đoàn Thái Bình

Cử nhân

Nguyễn Văn Huy

2013

 

17.  

Thưc trạng và một số để giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh

Cử nhân

Trần Anh Dũng

2013

 

18.  

Mô hình phát sóng và sản xuất chương trình hiện đại tại Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình.

Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình

Cử nhân

Nguyễn Đăng Khoa

2013

 

19.  

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tại Ban Quản lý nhà ở sinh viên Thành phố Thái Bình.

Ban Quản lý nhà ở sinh viên Thành phố Thái Bình

Kỹ sư

Trần Đức Tiến

2013

 

20.  

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thái Bình

 

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tao các lớp đại học hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Thái Bình.

Trường Đại học Thái Bình.

Thạc sỹ

Trần Thị Nguyệt

2013

 

Hoàn thiện chinhs sách thi trường và marketing cho các sản phẩm chủ yệu cuả các làng nghề ở tỉnh Thái Bình.

Trường Đại học Thái Bình.

Tiến sỹ

Lê Thị Kim Thoa

2013

 

21.  

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình

 

 Nghiên cứu thực trạng và những giải pháp kết hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo sỹ quan dự bị gắn với tạo ngồn cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình

Trung tá

Khúc Ngọc Đỉnh

 

2013

 

Nghiên cứu thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của LLVT sẵn sàng ứng phó tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình

Thượng tá

 Lưu Quang Điệu

2013

 

 Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, sử dụng lực lượng DBDV trong giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở gắn với xây dựng mô hình nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình hiện nay.

 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình

Thiếu tá

Phạm Văn Tuệ

2013

 

22.  

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận của đảng tỉnh Thái Bình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban Dân vận

Tỉnh uỷ Thái Bình

Cử nhân

Nguyễn Đức Nhạ

2013

 

23.  

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá tthành sản phẩm sơn tĩnh điện phục vụ sinh hoạt, tiêu dùng và xuất khẩu tại Xí nghiệp Cơ khí Cộng Lực.

Xí nghiệp Cơ khí Cộng Lực

Nguyễn Bảo Châu

2013

 

24.  

Đề tài: Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực công nghệ thông tin nhằm xây dựng chương trình đào tạo công nghệ thông tin phù hợp tại tỉnh Thái Bình

Trường Đại học

Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cơ sở phía Bắc

Kỹ sư

Nguyễn Đức Cương

2013

 

25.  

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi khảo nghiệm cá Chép V1 bằng hình thức nuôi lồng trên sông Hồng tại xã Vũ Vân, huyện Vũ thư, tỉnh Thái Bình.

Doanh nghiệp

 tư nhân Vân Tiến

Cử nhân

 Nguyễn Thị Minh Tâm

2013-2014

 

26.  

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lấy ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ở Thái Bình.

Sở Tư Pháp

Thái Bình

Cử nhân

Bùi Thị Lan

2013

 

27.  

Nhiệm vụ chung nghiên cứu khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ

 

Đề tài: Đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, hàng hóa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho một số doanh nghiệp của tỉnh.

Chi cục

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Bình

Kỹ sư

 Nguyễn Thị Nga

2013

 

Thực trạng việc đảm bảo đo lường và đề xuất một số giải pháp hỗ trợ kỹ thuật về đảm bảo đo lường tại các cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường

 Chất lượng

Cử nhân

 Phạm Chính Nghĩa

2013

 

Đề tài: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật ghép cành để sản xuất cây ăn quả- cây cảnh (cây ghép có 3 hoặc 5 loại quả: cam Canh, cam Malaisia, bưởi, phật thủ,quất) tại Thái Bình.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Thái Bình.

 

Kỹ sư

Trần Văn Khúc

 

 

2013-2014

 

Nghiên cứu xây dựng và phát triển thị trường công nghệ và thiết bị tỉnh Thái Bình.

Sở Khoa học và Công nghệ

Thạc sỹ

Trần Thế Dũng

2013

 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Kỹ sư

Nguyễn Mạnh Khương

2013

 

28.  

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Cử nhân

Nguyễn Mạnh Tùng

2013

 

29.  

Nhiệm vụ chung nghiên cứu khoa học và công nghệ của Sở Y tế Thái Bình

 

Đề tài: Nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Tiền Hải năm 2013.

Bệnh viện Đa khoa

Tiền Hải

BSCKII

Trần Quang Trung

2013

 

Đề tài: Thực trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại 4 xã nông thôn tỉnh Thái Bình năm 2013.

Hội Y Dược học

Thái Bình

BSCKII

Nguyễn Đình Đán

2013

 

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng vệ sinh trường học và xây dựng mô hình trường học nâng cao sức khỏe tại 3 trường Tiểu học huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2013.

Trung tâm

Y tế dự phòng

Thái Bình

BSCKII

 Phạm Văn Dịu

2013

 

Đề tài: Nghiên cứu tình hình lây truyền HIV từ mẹ sang con và hiệu quả một số biện pháp can thiệp phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tỉnh Thái Bình.

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thái Bình

Tiến sĩ

Đỗ Huy Giang

2013-2014

 

Đề tài: Đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hoá ở người trưởng thành và hiệu quả một số biện pháp can thiệp tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm2013-2014.

Bệnh viện Đa khoa

Vũ Thư

 

Thạc sỹ

Đỗ Văn Lương

 

 

2013-2014

 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ chuẩn thứ cấp trong kiểm nghiệm thuốc tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thái Bình năm 2013.

Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thái Bình

DSCKI

Nguyễn Thị Linh

2013

 

Đề tài: Nghiên cứu tình trạng dung nạp Glucose ở bệnh nhân Basedow mới được chẩn đoán tại phòng khám đa khoa Việt Hàn tỉnh Thái Bình năm 2013-2014.

Phòng Khám Đa khoa Việt Hàn

Tiến sỹ

Nguyễn Nam Thắng

2013-2014

 

Đề tài: Nghiên cứu tình trạng tăng Glucose máu sau ăn ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 trên các đối tượng cán bộ thuộc diện tỉnh uỷ quản lý và cán bộ dự nguồn ở Thái Bình.

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh

Thạc sỹ

Lê Thị Phương

2013

 

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và vi khuẩn gây bệnh viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2013

Bệnh viện Nhi Thái Bình

Bác sỹ

Lương Đức Sơn

2013

 

Nhiệm vụ chung nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

 

Đề tài: Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng sau phẫu thuật triệt căn bằng phác đồ FOLFOX4 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm  2013.

Bệnh viện Đa khoa

Thái Bình

BSCKII

Hà Quốc Phòng

2013

 

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim theo dõi bằng Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2013.

Bệnh viện Đa khoa

Thái Bình

BSCKII

Đinh Thị Tuyết Lan

2013

 

Đề tài: Đánh giá kết quả phẫu thuật sào bào thượng nhĩ vá nhĩ bằng cân cơ thái dương ở bệnh nhân viêm tai giữa mãn tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 2012 - 2013.

Bệnh viện Đa khoa

Thái Bình

Thạc sỹ

 Nguyễn Hữu Phẩm

2013

 

 

Đề tài: Nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật Longo trong điều trị bệnh Trĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 2013 - 2014.

Bệnh viện Đa khoa

Thái Bình

BSCKII

Nguyễn Công Hóa

2013-2014

 

Đề tài: Thực trạng mắc lao phổi của người nhiễm HIV đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ người có H tại Thái Bình năm 2013

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Bình

BSCKII

Vũ Văn Trâm

2013

 

30.  

Nhiệm vụ chung nghiên cứu khoa học và công nghệ của Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Đề tài: Ứngdụng Vắc xin nhược độc viêm gan vịt để phòng chống bệnh viêm gan ở vịt, ngan và giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch cúm gia cầm tại Thái Bình.

Chi cục Thú y tỉnh

Thái Bình

Kỹ sư

Nguyễn Văn Đức

 

 

 

2013

 

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2012 - 2015, định hướng 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình.

Trường Trung cấp

Nông nghiệp Thái Bình

Thạc sĩ

Nguyễn Văn Lượng           

 

 

2013-2014

 

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất giống cá Rôphi đơn tính vụ thu đông ở Thái Bình theo hướng sản xuất hàng hoá.

Trung tâm Giống thuỷ sản Thái Bình

Thạc sỹ

 Trần Việt Cường

2013-2014

 

31.  

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường Đại học Y Thái Bình

 

Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng “Bảo nhãn khang dưỡng huyết trên cơ sở bài thuốc Tứ Vật thang gia vị hỗ trợ điều trị các tổn thương Hắc – Võng mạc.

Trường

Đại học Y Thái Bình

PGS.TS

Hoàng Năng Trọng

2013

 

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín hai xương cẳng chân ở người lớn bằng đinh nội tuỷ có chốt không mở ổ gãy dưới màn tăng sáng tại Thái Bình.

Trường

Đại học Y Thái Bình

Thạc sỹ

 Nguyễn Thế Điệp

2013

 

Điều tra tình hình quản lý và thực trạng ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật dạng khó phân huỷ ở vùng có nguy cơ cao tỉnh Thái Bình.

Trường

Đại học Y Thái Bình

PGS.TS

 Nguyễn Quốc Tiến

2013

 

Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số đông - cầm máu ở bệnh nhân rối loạn chuyển hoá lipid máu tại Thái Bình năm 2013.

Trường

Đại học Y Thái Bình

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Hiên

2013

 

Đánh giá thực trạng nhiễm ký sinh trùng nguồn nước sinh hoạt và hiệu quả một số mô hình can thiệp tại cộng đồng nông thôn Thái Bình.

Trường

Đại học Y Thái Bình

Thạc sỹ

Vũ Thị Bình Phương

2013

 

Đánh giá tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng và hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở phụ nữ có thai từ 3 đến 6 tháng tại tỉnh Thái Bình năm 2013.

Trường

Đại học Y Thái Bình

Tiến sỹ

 Ninh Thị Nhung

2013

 

32.  

Đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri theo chuyên đề của HĐND các cấp tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Bình

Cử nhân

 Đinh Văn Chức

2013

 

33.  

Đề tài: Chất lượng cuộc sống bệnh nhân đái tháo đường tuyp II và hiệu quả tự quản lý, chăm sóc người bệnh tại nhà tại tỉnh Thái Bình.

Trường Cao đẳng

Y tế Thái Bình

Thạc sĩ

Nguyễn Thanh Sơn

2013-2014

 

34.  

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Luật Khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011 đối với ngành Thanh tra tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thanh tra tỉnh

Thái Bình

Cử nhân

Trần Đức Tuấn

2013

 

35.  

Đề tài: Đổi mới phương pháp dạy học văn học và tiếng Việt ở trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình theo hướng đa dạng hoá hình thức dạy học.

Trường Cao đẳng

Sư phạm Thái Bình

Thạc sỹ

 Nguyễn Thị Hải

2013

 

36.  

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

 

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh thông qua công tác quản lý và giảng dạy bộ môn có liên quan ở bậc THPT tại Thái Bình.

Trường THPT

Phụ Dực

 

Cử nhân

Nguyễn Quang Hoàn

 

 

2013

 

Đề tài: Một số giải pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của hiệu trưởng trường tiểu học tỉnh Thái Bình.

Sở Giáo dục và

Đào tạo

 

Thạc sỹ

Trần Tuấn Anh

Cử nhân

Nguyễn Thị Tuyết

 

2013

 

Đề tài: Một số giải pháp chỉ đạo công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em trong trường mầm non tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2015.

Sở Giáo dục và

Đào tạo

 

Cử nhân

 Phí Thị Thắm

2013

 

Tăng cường biện pháp quản lý, nâng cao ý thức cộng đồng về phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Thái Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thạc sỹ

Tống Thị Bích     

2013

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các môn học trong dạy nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thái Bình.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình

Kỹ sư

Ngô Trung Hậu

2013

 

37.  

Đề tài: Biện pháp hoàn thiện hệ thông tin quản lý chất lượng công tác biên tập, xuất bản Báo Thái Bình.

Báo Thái Bình

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Hồng Thái

2013

 

38.  

Nghiên cứu đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính ở Thái Bình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình

Cử nhân

Phạm Ngọc Chính

2013

 

Xây dựng mô hình liên kết đào tạo nghề về công nghệ thông tin trong quản trị Website.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Thạc sỹ

Trần Hữu Nam

2013

 

39.  

Ứng dụng "Kiến trúc thông minh" trong công trình công cộng tại Thái Bình.

Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình, Sở Xây dựng Thái Bình

Kiến trúc sư

Phạm Việt Cường

2013

 

40.  

Tuyên truyền, phổ biến thông tin khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cử nhân

Ngô Thị Kim Hoàn

2013

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.344
Hôm qua : 7.232
Bài viết được quan tâm