• :
  • :
mic
Tìm kiếm

Tìm thấy: 1 văn bản

STT Tên đề tài Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện
1 Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình Cấp tỉnh Tài chính Sở Tài chính 01/01/2019
Bài viết được quan tâm