• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thông báo thông tin mời gọi nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải

Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải  được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải.

2. Ranh giới và diện tích của khu đất:

- Ranh giới:

+ Phía bắc giáp Sông ông Thục;

+ Phía nam giáp đất quy hoạch khu công nghiệp khí mỏ Tiền Hải;

+ Phía động giáp đất sản xuất nông nghiệp;

+ Phía tây giáp đất dân cư hiện có thôn Nam Sơn, xã Tây Sơn.

 - Diện tích: Khoảng 9,72586 ha.

3. Các điều kiện sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định;

- Thời hạn giao đất: Đất ở giao lâu dài, các loại đất khác thời hạn giao theo quy định của pháp luật.

- Giá đất được tham khảo Bảng giá đất của khu vực xã  Tây Sơn, mặt đường  trục xã quy định tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình và giá đất một số dự án phát triển nhà ở  thương mại lân cận.

4. Các chỉ tiêu quy hoạch:

4.1 Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất.

Diện tích đất Đất cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái và đất cây xanh tiểu khu   10.534,3 m2; Đất ở thương mại  47.066 m2; Đất giao thông 39.927,4m2;

4.2 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch san nền (theo hệ cao độ Quốc gia được lập năm 2007):

Quy hoạch san nền theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, dẫn về mương tiêu hiện có chạy dọc đường quy hoạch số 1.

- Cao độ hiện trạng tim tuyến đường quy hoạch số 4 - Khu công nghiệp Tiền Hải đoạn đi qua khu vực lập quy hoạch trung bình là:                   +1,28 m;

- Cao độ thiết kế tim các tuyến đường trong khu vực lập quy hoạch trung bình là:                                                                                                           +1,40 m.

b. Quy hoạch giao thông:

- Các tuyến đường đi qua khu vực quy hoạch:

   + Đường quy hoạch số 4 - Khu công nghiệp Tiền Hải (mặt cắt 5 - 5) nằm ở phía Đông Nam khu đất có bề rộng 20,5m; lòng đường 10,5m, vỉa hè mỗi bên 5m (5 + 10,5 + 5);

   + Đường quy hoạch số 2 (mặt cắt 1 - 1) là tuyến đường trục chính đi qua khu vực lập quy hoạch có bề rộng 28m, bố trí dạng đường đôi; lòng đường mỗi bên 7m, dải phân cách rộng 4m, vỉa hè mỗi bên 5m (5 + 7 + 4 + 7 + 5);

   + Đường quy hoạch số 4 (mặt cắt 2 - 2) nằm ở phía Tây Nam khu đất có bề rộng 17,5m; lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 5m (5 + 7,5 + 5);

   + Đường quy hoạch số 1 (mặt cắt 3 - 3) nằm ở phía Tây Bắc khu đất có bề rộng 11,5m; lòng đường 5,5m, vỉa hè mỗi bên 3m (3 + 5,5 + 3);

   + Đường quy hoạch số 3 (mặt cắt 4 - 4) có bề rộng 14m; lòng đường 5,5m, vỉa hè phía khu đất công viên cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái có bề rộng 3,5m, vỉa hè phía khu dân cư 5m (3,5 + 5,5 + 5);

   + Đường quy hoạch số 8 (mặt cắt 6 - 6) có bề rộng 14m; lòng đường 7m, vỉa hè mỗi bên 3,5m (3,5 + 7 + 3,5);

   + Các tuyến đường còn lại trong khu vực (mặt cắt 7 - 7) có bề rộng 15,5m; lòng đường 7m, vỉa hè phía khu đất mặt nước và công viên cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái có bề rộng 5m, vỉa hè phía khu dân cư quy hoạch 3,5m (5 + 7 + 3,5).

c. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho khu vực lập quy hoạch được lấy từ tuyến ống chính D200 chạy dọc đường quy hoạch số 4 - Khu công nghiệp Tiền Hải.

- Mạng lưới cấp cho khu vực quy hoạch có dạng mạng vòng kết hợp nhánh cụt với đường ống cấp chính D100mm và các tuyến ống phân phối D75mm cấp nước cho toàn bộ khu vực quy hoạch.

- Các họng cứu hoả được đặt trên các tuyến ống cấp nước sinh hoạt có đường kính D100mm, tại các nút giao lộ đảm bảo khoảng cách không vượt quá 150m/họng.

          d. Quy hoạch thoát nước và vệ sinh môi trường:

- Toàn bộ khu vực lập quy hoạch thoát nước theo hướng Tây Nam - Đông Bắc thu về tuyến cống B600 x H800 rồi xả ra mương tiêu chạy dọc đường quy hoạch số 1.

- Hệ thống thoát n­ước: Nước mưa và nước thải sinh hoạt được thoát bằng hai hệ thống riêng biệt:

   + Nước mưa được thu gom bằng các cửa thu dẫn vào hệ thống cống ngầm xây dựng dưới vỉa hè các tuyến đường rồi xả ra mương tiêu thoát nước chạy dọc đường quy hoạch số 4;

   + Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng hệ thống bể phốt 03 ngăn tại từng công trình, sau đó được dẫn về Khu xử lý nước thải tập trung đặt tại khu công viên cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái, xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường.

- Rác thải được thu gom hàng ngày tại từng hộ gia đình và các thùng rác đặt trên vỉa hè các tuyến đường rồi được thu gom đến nơi tập kết, sau đó vận chuyển bằng xe chuyên dụng đưa về Khu xử lý rác thải tập trung của xã để phân loại và xử lý.

e. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ đường điện 22KV chạy dọc đường quy hoạch số 4 - Khu công nghiệp Tiền Hải. Hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng được thiết kế đi ngầm trong vỉa hè các tuyến đường.

- Xây dựng mới 01 Trạm biến áp tại khu công viên cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái, phục vụ toàn bộ khu vực lập quy hoạch.

- Từ Trạm biến áp, xây dựng các tuyến cáp hạ thế 0,4KV chạy dưới vỉa hè các tuyến đường đến các tủ điện nổi, cung cấp điện cho toàn bộ khu vực quy hoạch.

- Các tuyến đường có bề rộng lòng đường ≥10m bố trí cột điện chiếu sáng hai bên, các tuyến đường có bề rộng lòng đường <10m bố trí cột điện chiếu sáng một bên. Các tuyến đường trục chính có dải phân cách giữa bố trí đèn trang trí nằm trong dải phân cách. Hệ thống điều khiển chiếu sáng sử dụng loại tủ điều khiển tự động.

5. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

 Khu đất chưa giải phóng mặt bằng, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp.

6. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật: Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: San nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, công viên cây xanh, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với nhà ở: Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở.

7. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Có vốn pháp định theo quy định của Pháp Luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư .

- Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh Thái Bình, Sở Xây dựng Thái Bình sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Đơn đăng ký tham gia phải gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) và Báo cáo tài chính gần nhất (tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký) được kiểm toán độc lập xác nhận (trừ các doanh nghiệp mới thành lập).

- Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký: Sở Xây dựng Thái Bình, số 138 phố Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.  

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2016

Năm 2015

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.325
Hôm qua : 8.933
Bài viết được quan tâm