• :
  • :
mic
Dự thảo

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh

Ngày bắt đầu: 30/03/2019

Ngày kết thúc: 29/03/2019

Số lượt xem: 742

Góp ý: 0

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh


Nội dung đang được cập nhật

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm