• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Ngày bắt đầu: 30/03/2019

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 527

Góp ý: 0

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Cổng TTĐT tỉnh giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.


Nội dung đang được cập nhật

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm