• :
  • :
mic
Dự thảo

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo “Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cƣ không đƣợc phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.

Lĩnh vực: Nông nghiệp

Cơ quan soạn thảo: Sở NN&PTNT

Ngày bắt đầu: 11/11/2021

Ngày kết thúc: 20/11/2021

Số lượt xem: 145

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm