• :
  • :
Lĩnh vực thống kê: Chương trình mục tiêu quốc gia
Cơ quan soạn thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ủy bản thẩm tra: HĐND tỉnh
Trạng thái: Đang xin ý kiến
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
10/06/202452 Lượt xem0 Góp ý
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Ủy bản thẩm tra: HĐND tỉnh
Trạng thái: Đang xin ý kiến
Ngày bắt đầu: 25/05/2024 Ngày kết thúc: 25/06/2024
25/05/2024111 Lượt xem0 Góp ý
Bài viết được quan tâm