• :
  • :
Lĩnh vực thống kê: Khoa học công nghệ
Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính
Trạng thái: Đang xin ý kiến
Ngày bắt đầu: 03/04/2024 Ngày kết thúc: 03/05/2024
03/04/202434 Lượt xem0 Góp ý
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp
Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trạng thái: Đang xin ý kiến
Ngày bắt đầu: 29/03/2024 Ngày kết thúc: 29/04/2024
29/03/202429 Lượt xem0 Góp ý
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế
Trạng thái: Đang xin ý kiến
Ngày bắt đầu: 12/01/2024 Ngày kết thúc: 25/01/2024
12/01/202489 Lượt xem0 Góp ý
Bài viết được quan tâm