• :
  • :
mic
Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Trạng thái: Đang xin ý kiến
Ngày bắt đầu: 15/06/2022 Ngày kết thúc: 30/06/2022
15/06/202226 Lượt xem0 Góp ý
Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trạng thái: Đang xin ý kiến
Ngày bắt đầu: 02/06/2022 Ngày kết thúc: 15/06/2022
02/06/202230 Lượt xem0 Góp ý
Lĩnh vực thống kê: Khoa học công nghệ
Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Trạng thái: Đang xin ý kiến
Ngày bắt đầu: 16/05/2022 Ngày kết thúc: 16/06/2022
16/05/202229 Lượt xem0 Góp ý
Bài viết được quan tâm