• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày bắt đầu: 26/06/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 127

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm