• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo ban hành quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 03/07/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 172

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết Dự thảo xem tại đây Du thao QD TSCD vo hinh, TSCD dac thu 30.6.pdf

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm