• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028

Cơ quan soạn thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày bắt đầu: 27/06/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 211

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm