• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày bắt đầu: 16/05/2022

Ngày kết thúc: 16/06/2022

Số lượt xem: 113

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm