• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Tài chính

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 02/11/2021

Ngày kết thúc: 02/12/2021

Số lượt xem: 357

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm