• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định định mức, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp...

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu: 30/08/2023

Ngày kết thúc: 05/09/2023

Số lượt xem: 224

Góp ý: 0

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định định mức, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.


Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm