• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 12/01/2024

Ngày kết thúc: 25/01/2024

Số lượt xem: 83

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm