• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình để lấy ý kiến đóng góp

Cơ quan soạn thảo: Hội đồng nhân dân

Ngày bắt đầu: 08/04/2022

Ngày kết thúc: 31/05/2022

Số lượt xem: 327

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm