• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 14/09/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 146

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm