• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình”

Ngày bắt đầu: 10/10/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 114

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm