• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu học phí các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý.

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu: 16/06/2020

Ngày kết thúc: 16/07/2020

Số lượt xem: 820

Góp ý: 0

- Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, năm học 2020 - 2021 và Nghị quyết HĐND quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (Xem chi tiết tại đây)

- Dự thảo Quyết định quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Xem chi tiết tại đây)

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm