• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với các cơ sở giáo dục địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu: 30/03/2022

Ngày kết thúc: 30/04/2022

Số lượt xem: 73

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm