• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập; công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu: 05/10/2023

Ngày kết thúc: 05/11/2023

Số lượt xem: 143

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm