• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu: 08/11/2023

Ngày kết thúc: 07/12/2023

Số lượt xem: 154

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây.

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm