• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết Quy định không thu lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày kết thúc: 09/10/2023

Số lượt xem: 143

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm