• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu: 02/06/2022

Ngày kết thúc: 15/06/2022

Số lượt xem: 63

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm