• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Văn hóa - xã hội

Cơ quan soạn thảo: Hội đồng nhân dân

Ngày bắt đầu: 12/04/2022

Ngày kết thúc: 05/05/2022

Số lượt xem: 306

Góp ý: 0

Nội dung dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm