• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa cấp ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 16/11/2022

Ngày kết thúc: 16/12/2022

Số lượt xem: 184

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm