• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

Cơ quan soạn thảo: Công an tỉnh

Ngày bắt đầu: 07/05/2020

Ngày kết thúc: 07/05/2020

Số lượt xem: 532

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm