• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu: 28/07/2022

Ngày kết thúc: 06/08/2022

Số lượt xem: 210

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm