• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu: 28/07/2022

Ngày kết thúc: 06/08/2022

Số lượt xem: 128

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm