• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 09/09/2022

Ngày kết thúc: 10/10/2022

Số lượt xem: 153

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm