• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 09/11/2022

Ngày kết thúc: 10/12/2022

Số lượt xem: 182

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm