• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình.

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội Vụ

Ngày bắt đầu: 08/11/2022

Ngày kết thúc: 08/12/2022

Số lượt xem: 200

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm