• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo "Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình"

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

Cơ quan soạn thảo: UBND tỉnh Thái Bình

Ngày bắt đầu: 09/11/2020

Ngày kết thúc: 18/11/2020

Số lượt xem: 492

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm